HDMI EXTENDER
در واقع یک مبدل اچ دی ام آی به شبکه است .کابل های افزایش طول موجود در بازار استاندارد تا 30 متر می باشد در صورتی که نیاز به طول بیشتر از این مقدار داشته باشید با استفاده از این توسعه دهنده می توانید تصاویر را بدون افت کیفیت تا 100 متر انتقال دهید