در هنگام انتخاب کیفیت دوربین مداربسته باید به نکات قابل توجهی دقت کرد. در دوربین های آنالوگ که کیفیت بر حسب TVL می باشد حداکثر کیفیت 700TVL (حدود 0.4 مگاپیکسل) است زیرا سیستم تصویر PAL بیشتر از این را نمی تواند پشتیبانی کند. حالا اگر دوربین شما کیفیت 1000TVL (حدود 0.5 مگاپیکسل) داشته باشد یعنی از سنسوری با این کیفیت استفاده کند باز هم خروجی تصویر همان کیفیت سیستم PAL را به شما می دهد. و باید دقت کنید که تصویری را که در حال زنده شما می بینید را به عنوان کیفیت واقعی دستگاه DVR و یا NVR در نظر نگیرید.

از پایین ترین کیفیت

700TVL Effio-e T-Serise Day

AHD 1.0MP Y-Serise Day

AHD 1.3MP Y-Serise Day

IP 1.0MP I-Serise Day

IP 1.3MP I-Serise Day

IP 2.0MP I-Serise Day

IP 5.0MP A-Series Night

IP 5.0MP A-Serise Day

IP SPEED DOME 1.0MP I-Serise Day

IP SPEED DOME 2.0MP I-Serise Day

تابلو بیمه ایران در فاصله 760 متری است. این اندازه گیری توسط گوگل ارت انجام شده است.

در هنگام انتخاب کیفیت دوربین مداربسته باید به نکات قابل توجهی دقت کرد. در دوربین های آنالوگ که کیفیت بر حسب TVL می باشد حداکثر کیفیت 700TVL (حدود 0.4 مگاپیکسل) است زیرا سیستم تصویر PAL بیشتر از این را نمی تواند پشتیبانی کند. حالا اگر دوربین شما کیفیت 1000TVL (حدود 0.5 مگاپیکسل) داشته باشد یعنی از سنسوری با این کیفیت استفاده کند باز هم خروجی تصویر همان کیفیت سیستم PAL را به شما می دهد. و باید دقت کنید که تصویری را که در حال زنده شما می بینید را به عنوان کیفیت واقعی دستگاه DVR و یا NVR در نظر نگیرید.

در دوربین های IP برخلاف دوربین های آنالوگ کیفیت بر حسب مگاپیکسل و حداقل کیفیت 1 مگاپیکسل می باشد. و برای اثبات اینکه کیفیت دوربین IP و دستگاه NVR واقعی باشد یا نباشد را باید به روش زیر عمل کنید:

1. ابتدا دوربین رو به NVR متصل می کنید و سپس حدود 1 دقیقه را پشتیبان می گیرید و بر روی فلش دیسک می ریزید.

2. فایل رو توسط نرم افزار KM Player اجرا می کنید و بعد دکمه Tab را روی صفحه کلید فشار می دهید و اطلاعاتی شبیه تصویر زیر به شما نمایش می دهد.

kmPLAYER

برای محاسبه کیفیت تصویر براساس مگاپیکسل هم باید دو عدد مثلا 1280 و 720 رو در هم ضرب کنید که عدد 9621600 به دست می آید که کیفیت این دوربین حدود 1 مگاپیکسل می باشد.