دوربین های PLC

دوربین های PLC مخفف Power Line Communication ، به دوربین هایی گفته می شود که تصاویر را بر روی خطوط قدرت (برق) منتقل می کنند. با استفاده از این تکنولوژی شما می توانید بدون نیاز به سیم کشی و با انشعاب گرفتن از نزدیک ترین پریز برق یا جعبه تقسیم یک سیستم نظارتی راه اندازی کنید.

این سیستم به شما اجازه می دهد تا قبل از کنتور برق یک شبکه متشکل از 4 عدد دوربین PLC و یک عدد PLC DVR را راه اندازی کنید و در نهایت تا 300 متر قابلیت انتقال تصویر بر روی خط برق را برای شما فراهم می کند.