یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم تشخیص حرکت صرفه جویی در فضای ذخیره سازی می باشد. در این روش هرگاه حرکتی تشخیص داده شود کانال مربوطه شروع به ضبط تصاویر دوربین مداربسته می کند که تغییرات به وجود آمده در تصویر باید به اندازه ای باشد که سیستم آن را تشخیص دهد.
یکی از کاربردهای دیگر قابلیت تشخیص حرکت ارسال پیغام هشدار به کاربر می باشد. شما می توانید با استفاده از فعال نمودن این قابلیت و تنظیم آن بر اساس نیاز خود در هنگام تشخیص حرکت با استفاده از تنظیم سیستم هشدار از رویداد مورد نظر آگاه شوید.